GRANA NA SMEDJEM

Fotografija
GRANA NA SMEDJEM
visina rada
146
širina rada
162
godina
kategorija rada
tehnika rada